Dolgozóink

Kitüntetést kapott dolgozók

Az iskola tanárai:

 

Tasnádi András
igazgató, testnevelés

(tanítóképző, tanárképző, vezetőképző)

   
  Kissné Anna Ildikó
igazgatóhelyettes, tanító

(tanítóképző, 
matematika szakkollégium, 
szakvizsga, vezetőképző)

   

Ködmen Attila
igazgatóhelyettes, történelem, tanító

(tanárképző, tanítóképző,
ember és társ. műv. terület, szakvizsga,
vezetőképző)

   
 

Ágoston Attila
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műv. terület)

   
 

Barczikayné Diós Hajnalka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, természetismeret műv. terület)

   
 

Barta Györgyné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
környezetismeret szakkollégium)

   
 

dr. Bendiákné Szabó Tünde
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
német műv. terület, ember és társadalom műv. terület)

   
 

Berta Viktória
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom, angol műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Borbély Zsuzsanna
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Csomainé Molnár Margit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Czeglédi Noémi
iskolapszichológus

(egyetem)

GYES/GYED

   
dokane konig maria

Dókáné Kőnig Mária
informatika

(egyetem, középiskolai tanár)

   
 

Erdei Zoltán
földrajz, biológia

(egyetem, tanárképző, tanítóképző,
környezetismeret szakkollégium)

   
 
Fehér Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, testnevelés és könyvtár 
szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Hutainé Urbán Gabriella
angol

(tanárképző)

   
 

Iványiné Csontos Zsuzsanna
testnevelés, természetismeret, földrajz

(tanárképző)

   
 

Jásperné Nagy Melinda
magyar, történelem

(tanárképző)

   
 

Kiss Ágnes
természetismeret, biológia

(tanárképző, szakvizsga)

   
kiss gergely renata

Kiss-Gergely Renáta
rajz

(főiskola)

   
 

Kissné Szabó Zsuzsanna
magyar, történelem

(egyetem, tanárképző, középiskolai tanár)

   
 

Kovách Nándorné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Ködmenné Muhari Boglárka
tanító, napközis nevelő 

(tanítóképző, matematika műveltségi terület)

   
 

Kőszeginé Horváth Ildikó
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Molnárné Korda Ildikó
matematika, fizika

(tanárképző)

   
 

Nagyné Tóth Szilvia
magyar nyelv és irodalom

(tanítóképző, közművelődés szakkollégium,
tanárképző, szakvizsga)

   
 

Nemes Gyula
testnevelés, tanító

(tanítóképző)

   

Schwartz Katalin
matematika, fizika

(tanárképző)

   
   

Szakács Edit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, technika szakkollégium)

   
szekely zita

Székely Zita Petra
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, német nemzetiségi tanító)

   
 

Szenohradszkiné Furkó Edit
tanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Szerdahelyi Magdolna
német, tanító

(tanítóképző, tanárképző)

   
 szogyenyine pados csilla

Szőgyényiné Pados Csilla
ének, napközis nevelő

(egyetem, tanítóképző, ének-zene szakkollégium,
középiskolai tanár)

   
 

dr. Szűcs-Kis Boglárka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
ember és társadalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Takácsné Varga Zsuzsanna
történelem, angol

(tanárképző)

   
 

Tfirstné Mészáros Ágnes
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
 

Tihanyi Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Tolnai Éva
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium)

   
 

Vargáné Gábos Katalin
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
technika szakkollégium)

   
 vincze anita

Vincze Anita Zsuzsanna
testnevelés

(tanárképző)

   

viragos peter

 

VirágosPéter

tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
zsovak andrea

Zsovák Andrea
magyar nyelv és irodalom, történelem

(tanárképző)

   
 


Bucsek Noémi
könyvtáros tanár

(egyetem, okleveles könyvtárpedagógia-tanár,
könyvtáros asszisztens, tanárképző,
pedagógiai asszisztens,
művelődés szervező)

   
ÓRAADÓK:  
   
  Csala Katalin
(napközi)
   
  Gajdátsy Ferencné
(napközi)
   
  Simonné Házman Terézia
(néptánc)
   
  Zöldi Nándorné
(technika)
   

 

Nevelést és oktatást közvetlenül segítők:

Hegede Zsuzsanna - iskolatitkár
Protasiewicz Izabela - iskolatitkár
Kollár Gergő - rendszergazda
Lukács-Kakas Rita - pedagógiai asszisztens
Sárközy-Katona Gabriella - pedagógiai asszisztens
Szabóné Szilágyi Ivett - laboráns

   

Az iskola technikai dolgozói:

Almádi László – kertész, karbantartó
Hegedűs Gézáné – takarító, portás
Homolya Zsuzsanna – takarító, portás
Móroczáné Borosi Ildikó – portás
Péczeli Judit – takarító, portás
Péterné Gönczi Erika – kertész, karbantartó
Tasi Mária – takarító
Teleki Jutka – takarító, portás

 

 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tanárai:

Szeremi Erika – szolfézs
Belkovics Krisztina – zongora
Ősz-Farkas Krisztina - zongora

 

Az Iskolaszék tagjai:
Ködmen Attila (elnök),
Iványiné Csontos Zsuzsanna,
Galgóczy Zoltán,
Szepesi Nóra,
Erdős Gáborné,
Mayer Dániel 7.b
Miklós Anna 8.a

 

Intézményi Tanács:
Ködmen Attila (vezető),
Galgóczy Zoltán (Önkormányzat),
Szepesi Nóra (Szülők),
Lovas Jázmin 8.a (DÖK)

 

Diákönkormányzat:
Lovas Jázmin 8.a (vezető)
Miklós Anna 8.a
Mayer Dániel 7.b
Ködmen Attila DÖK-segítő pedagógus


A Szülői Közösség
Szepesi Nóra (elnök), 
Erdős Gáborné (elnökhelyettes)

Gyermekvédelem
Kiss Ágnes 
 
Iskolapszichológus:
Simon Valéria (06 20 351 1877)

Önértékelési csoport:
Fehér Istvánné, 
Kissné Anna Ildikó, 
Schwartz Katalin,
Szerdahelyi Magdolna
Ködmen Attila

 

Munkaközösségek/ munkacsoportok:

Munkaközösség

vezető


Humán munkaközösség 

Kissné Szabó Zsuzsa

Reál munkaközösség

Molnárné Korda Ildikó

Alsó tagozatos humán munkaközösség

Ködmenné Muhari Boglárka

Alsó tagozatos reál munkaközösség

Tfirstné Mészáros Ágnes

Testnevelés és szabadidős munkaközösség

Nemes Gyula

Osztályfőnöki munkaközösség

Schwartz Katalin

Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport

Kiss Ágnes

Idegen nyelvi szakmai munkacsoport

 
A Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport az Osztályfőnöki munkaközösség része,
az Idegen nyelvi szakmai munkacsoport a Felső tagozatos humán munkaközösség része.
 
  

felelősök

DÖK segítő pedagógus

Ködmen Attila

DSK vezető

Nemes Gyula

Tankönyvfelelős

Ködmen Attila

Pályaválasztási felelős

Kiss Ágnes

Mérési felelős

Szerdahelyi Magdolna

Honlap készítő

Ködmen Attila

Újság (Krónika)

Hegede Zsuzsanna

 

Külsős felelősök

elérhetőség

Iskolaorvos

dr. Ferenczi Dóra

iskolában: kedd: 8-10 óráig

Iskola védőnője

László Ágnes

iskolában: kedd, péntek: 8-14 óráig
06 30 557 2716

Iskola rendőre

Szalay Márton

 

Fejlesztőpedagógus

Fehérvári Ildikó
(Pedagógiai Szakszolgálat)

 

Gyógypedagógus

Lénárt Adrienn
(Pedagógiai Szakszolgálat)