Dolgozóink

Kitüntetést kapott dolgozók

Az iskola tanárai:

 

Ködmen Attila
igazgató, történelem, tanító

(tanárképző, tanítóképző,
ember és társ. műv. terület, szakvizsga,
vezetőképző)

   
  Kissné Anna Ildikó
igazgatóhelyettes, tanító

(tanítóképző, 
matematika szakkollégium, 
szakvizsga, vezetőképző)

   

Molnárné Korda Ildikó
igazgatóhelyettes, matematika, fizika

(tanárképző)

   
   

Tasnádi András

 testnevelés

(tanítóképző, tanárképző, vezetőképző)

igazgató 2005-2020, nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti

   
 

Ágoston Attila
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műv. terület)

   
 

Barczikayné Diós Hajnalka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, természetismeret műv. terület)

   
 

Barta Györgyné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
környezetismeret szakkollégium)

   
 

dr. Bendiákné Szabó Tünde
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
német műv. terület, ember és társadalom műv. terület)

   
 

Berta Viktória
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom, angol műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Csomainé Molnár Margit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Czeglédi Noémi
iskolapszichológus

(egyetem)

GYES/GYED

   
dokane konig maria

Dókáné Kőnig Mária
informatika

(egyetem, középiskolai tanár)

   
 

Erdei Zoltán
földrajz, biológia

(egyetem, tanárképző, tanítóképző,
környezetismeret szakkollégium)

   
 
Fehér Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, testnevelés és könyvtár 
szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Hutainé Urbán Gabriella
angol

(tanárképző)

   
 

Iványiné Csontos Zsuzsanna
testnevelés, természetismeret, földrajz

(tanárképző)

   
 

Jásperné Nagy Melinda
magyar, történelem

(tanárképző)

   
 

Kiss Ágnes
természetismeret, biológia

(tanárképző, szakvizsga)

   
kiss gergely renata

Kiss-Gergely Renáta
rajz

(főiskola)

   
 

Kissné Szabó Zsuzsanna
magyar, történelem

(egyetem, tanárképző, középiskolai tanár)

   
 

Kovách Nándorné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Ködmenné Muhari Boglárka
tanító, napközis nevelő 

(tanítóképző, matematika műveltségi terület)

   
 

Kőszeginé Horváth Ildikó
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Nagyné Tóth Szilvia
magyar nyelv és irodalom

(tanítóképző, közművelődés szakkollégium,
tanárképző, szakvizsga)

   
 

Nemes Gyula
testnevelés, tanító

(tanítóképző)

   

Schwartz Katalin
matematika, fizika

(tanárképző)

   
   

Szakács Edit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, technika szakkollégium)

   
szekely zita

Székely Zita Petra
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, német nemzetiségi tanító)

   
 

Szenohradszkiné Furkó Edit
tanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Szerdahelyi Magdolna
német, tanító

(tanítóképző, tanárképző)

   
 szogyenyine pados csilla

Szőgyényiné Pados Csilla
ének, napközis nevelő

(egyetem, tanítóképző, ének-zene szakkollégium,
középiskolai tanár)

   
 

Takácsné Varga Zsuzsanna
történelem, angol

(tanárképző)

   
 

Tfirstné Mészáros Ágnes
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
 

Tihanyi Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Tolnai Éva
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium)

   
 

Vargáné Gábos Katalin
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
technika szakkollégium)

   
 vincze anita

Vincze Anita Zsuzsanna
testnevelés

(tanárképző)

   

viragos peter

 

VirágosPéter

tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
zsovak andrea

Zsovák Andrea
magyar nyelv és irodalom, történelem

(tanárképző)

   
 


Bucsek Noémi
könyvtáros tanár

(egyetem, okleveles könyvtárpedagógia-tanár,
könyvtáros asszisztens, tanárképző,
pedagógiai asszisztens,
művelődés szervező)

   
ÓRAADÓK:  
   
  Csala Katalin
(matematika)
   
  Illés Rita
(kémia, technika)
   
  Tutor László
  (kémia)
  Simonné Házman Terézia
(néptánc) 
   

 

Nevelést és oktatást közvetlenül segítők:

Hegede Zsuzsanna - iskolatitkár
Protasiewicz Izabela - iskolatitkár
Frey Konstantin Nándor - rendszergazda
Lukács-Kakas Rita - pedagógiai asszisztens
Sárközy-Katona Gabriella - pedagógiai asszisztens
Szabóné Szilágyi Ivett - laboráns

   

Az iskola technikai dolgozói:

Hegedűs Gézáné – takarító, portás
Homolya Zsuzsanna – takarító, portás
Móroczáné Borosi Ildikó – portás
Németh Viktor - kertész, karbantartó
Péczeli Judit – takarító, portás
Péterné Gönczi Erika – kertész, karbantartó
Tasi Mária – takarító
Szabó Jutka – takarító, portás

Zentai Iván – kertész, karbantartó

 

 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tanárai:

Gócza Dávid – szolfézs
Belkovics Krisztina – zongora
Ősz-Farkas Krisztina - zongora

 

Az Iskolaszék tagjai:
Kissné Anna Ildikó (elnök),
Iványiné Csontos Zsuzsanna,
Nagy Károly,
Szepesi Nóra,
Erdős Gáborné,
Magos Emese 8.b
Táborszki Tamara 7.b

 

Intézményi Tanács:
Kissné Anna Ildikó (vezető),
Nagy Károly (Önkormányzat),
Szepesi Nóra (Szülők),
Mayer Dániel 8.b (DÖK)

 

Diákönkormányzat:
Lovas Jázmin 8.a (vezető)
Miklós Anna 8.a
Mayer Dániel 7.b
Ködmen Attila DÖK-segítő pedagógus


A Szülői Közösség
Szepesi Nóra (elnök), 
Erdős Gáborné (elnökhelyettes)

Gyermekvédelem
Kiss Ágnes 
 
Iskolapszichológus:
Simon Valéria (06 20 351 1877)

Önértékelési csoport:
Fehér Istvánné, 
Kissné Anna Ildikó, 
Schwartz Katalin,
Szerdahelyi Magdolna

 

Munkaközösségek/ munkacsoportok:

Munkaközösség

vezető


Humán munkaközösség 

Kissné Szabó Zsuzsa

Reál munkaközösség

Dókáné Kőnig Mária

Alsó tagozatos humán munkaközösség

Tolnai Éva

Alsó tagozatos reál munkaközösség

Fehér Istvánné

Testnevelés és szabadidős munkaközösség

Nemes Gyula

Osztályfőnöki munkaközösség

Schwartz Katalin

Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport

Kiss Ágnes

Idegen nyelvi szakmai munkacsoport

 
A Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport az Osztályfőnöki munkaközösség része,
az Idegen nyelvi szakmai munkacsoport a Felső tagozatos humán munkaközösség része.
 
  

felelősök

DÖK segítő pedagógus

Székely Zita Petra

DSK vezető

Nemes Gyula

Tankönyvfelelős

Dókáné Kőnig Mária

Pályaválasztási felelős

Kiss Ágnes

Mérési felelős

Szerdahelyi Magdolna

Honlap készítő

Frey Konstantin Nándor

Újság (Krónika)

Hegede Zsuzsanna

 

Külsős felelősök

elérhetőség

Iskolaorvos

dr. Ferenczi Dóra

iskolában: kedd: 8-10 óráig

Iskola védőnője

László Ágnes

iskolában: kedd, péntek: 8-14 óráig
06 30 557 2716

Iskola rendőre

Szalay Márton

 

Fejlesztőpedagógus

Fehérvári Ildikó
(Pedagógiai Szakszolgálat)

 

Gyógypedagógus

Lénárt Adrienn
(Pedagógiai Szakszolgálat)