Dolgozóink 2018-19-es tanév

Kitüntetést kapott dolgozók

Az iskola tanárai:

 

Tasnádi András
igazgató, testnevelés

(tanítóképző, tanárképző, vezetőképző)

   
  Kissné Anna Ildikó
igazgatóhelyettes, tanító

(tanítóképző, 
matematika szakkollégium, 
szakvizsga, vezetőképző)

   

Ködmen Attila
igazgatóhelyettes, történelem, tanító

(tanárképző, tanítóképző,
ember és társ. műv. terület, szakvizsga,
vezetőképző)

   
 

Ágoston Attila
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, angol műv. terület)

   
 

Barczikayné Diós Hajnalka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, természetismeret műv. terület)

   
 

Barta Györgyné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
környezetismeret szakkollégium)

   
 

Berta Viktória
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom, angol műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Borbély Zsuzsanna
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Csomainé Molnár Margit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Czeglédi Noémi
iskolapszichológus

(egyetem)

GYES/GYED

   

Dókáné Kőnig Mária
informatika

(egyetem, középiskolai tanár)

   
 

Erdei Zoltán
földrajz, biológia

(egyetem, tanárképző, tanítóképző,
környezetismeret szakkollégium)

   
 

Fegyver Marietta
kémia

(egyetem, középiskolai tanár)

   
 
Fehér Istvánné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, testnevelés és könyvtár 
szakkollégium, szakvizsga)

   
 

Hutainé Urbán Gabriella
angol

(tanárképző)

   
 

Iványiné Csontos Zsuzsanna
testnevelés, természetismeret, földrajz

(tanárképző)

   
 

Jásperné Nagy Melinda
magyar, történelem

(tanárképző)

   
 

Kiss Ágnes
természetismeret, biológia

(tanárképző, szakvizsga)

   
  Kiss Noémi
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
informatika műv. terület)
   

Kiss-Gergely Renáta
rajz

(főiskola)

   
 

Kissné Szabó Zsuzsanna
magyar, történelem

(egyetem, tanárképző, középiskolai tanár)

   
 

Kovách Nándorné
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, rajz szakkollégium)

   
 

Ködmenné Muhari Boglárka
tanító, napközis nevelő 

(tanítóképző, matematika műveltségi terület)

   
 

Kőszeginé Horváth Ildikó
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Molnárné Korda Ildikó
matematika, fizika

(tanárképző)

   
 

Nagyné Tóth Szilvia
magyar nyelv és irodalom

(tanítóképző, közművelődés szakkollégium,
tanárképző, szakvizsga)

   
 

Nemes Gyula
testnevelés, tanító

(tanítóképző)

   

Szakács Edit
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, technika szakkollégium)

   
 


Schwartz Katalin
matematika, fizika

(tanárképző)

   

Székely Zita Petra
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, német nemzetiségi tanító)

   
 

Szenohradszkiné Furkó Edit
tanító, napközis nevelő, fejlesztőpedagógus

(tanítóképző, 
könyvtár szakkollégium)

   
 

Szerdahelyi Magdolna
német, tanító

(tanítóképző, tanárképző)

   
 

Szőgyényiné Pados Csilla
ének, napközis nevelő

(egyetem, tanítóképző, ének-zene szakkollégium,
középiskolai tanár)

   
 

dr. Szűcs-Kis Boglárka
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
ember és társadalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Takácsné Varga Zsuzsanna
történelem, angol

(tanárképző)

   
 

Tfirstné Mészáros Ágnes
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   
 

Tihanyi Szilvia
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
magyar nyelv és irodalom műv. terület)

GYES/GYED

   
 

Tolnai Éva
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
testnevelés szakkollégium)

   
 

Vargáné Gábos Katalin
tanító, napközis nevelő

(tanítóképző, 
technika szakkollégium)

   
 

Vincze Anita Zsuzsanna
testnevelés

(tanárképző)

   

 

VirágosPéter

tanító, napközis nevelő

(tanítóképző)

   

Zsovák Andrea
magyar nyelv és irodalom, történelem

(tanárképző)

   
 


Bucsek Noémi
könyvtáros tanár

(egyetem, okleveles könyvtárpedagógia-tanár,
könyvtáros asszisztens, tanárképző,
pedagógiai asszisztens,
művelődés szervező)

   
ÓRAADÓK:  
   
  Csala Katalin
(napközi)
   
  Gajdátsy Ferencné
(napközi)
   
  Simonné Házman Terézia
(néptánc)
   
  Zöldi Nándorné
(technika)
   

Oktató- , nevelő munkát közvetlenül segítők:

Hegede Zsuzsanna - iskolatitkár
Protasiewicz Izabela - iskolatitkár
Turi Árpád - rendszergazda
Lukács-Kakas Rita - pedagógiai asszisztens
Sárközy-Katona Gabriella - pedagógiai asszisztens
Szabóné Szilágyi Ivett - laboráns

   

Az iskola technikai dolgozói:


Demsa Miklós – kertész, karbantartó
Hegedűs Gézáné – takarító, portás
Homolya Zsuzsanna – takarító, portás
Móroczáné Borosi Ildikó – portás
Péczeli Judit – takarító, portás
Péterné Gönczi Erika – kertész, karbantartó
Tasi Mária – takarító
Teleki Jutka – takarító, portás

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tanárai:

Dinya Dávid – szolfézs
Belkovics Krisztina – zongora
Ősz-Farkas Krisztina - zongora

A Közalkalmazotti Tanács tagjai:
Ködmen Attila (vezető), 
Jásperné Nagy Melinda,
Tfirstné Mészáros Ágnes

Az Iskolaszék tagjai:
Ködmen Attila (vezető),
Iványiné Csontos Zsuzsa,
Galgóczy Zoltán,
Simkó Ede,
Erdős Gáborné,
Varga Noémi 8.a (DÖK),
Kiss Kamilla 8.a (DÖK)

Intézményi Tanács:
Ködmen Attila (vezető),
Galgóczy Zoltán (Önkormányzat),
Simkó Ede (Szülők),
Szűcs Emese 8.b (DÖK)

Diákönkormányzat:
Szűcs Emese 8.b (vezető)
Varga Noémi 8.a
Lovas Jázmin 7.a
Ködmen Attila DÖK-segítő pedagógus


A Szülői Közösség elnöke
Simkó Ede (vezető), 
Erdős Gáborné (helyettes)

Gyermekvédelem

Kiss Ágnes

 
Önértékelési csoport:
Fehér Istvánné, 
Kissné Anna Ildikó, Kovách Nándorné, 
Schwartz Katalin, Szerdahelyi Magdolna
Ködmen Attila


Hitoktatók
Református: Tihanyszegi Emőke
Evangélikus: Deák Dániel
Katolikus: Gálos Imre, Némethné Kiss Erika
Hit Gyülekezete: Szabó Erika

                            

Munkavédelem:
Wenfisz Kft.

Munkaközösségek/ munkacsoportok:

Munkaközösség

vezető


Humán munkaközösség 

Kissné Szabó Zsuzsa

Reál munkaközösség

Molnárné Korda Ildikó

Alsó tagozatos humán munkaközösség

Tolnai Éva

Alsó tagozatos reál munkaközösség

Tfirstné Mészáros Ágnes

Testnevelés és szabadidős munkaközösség

Nemes Gyula

Osztályfőnöki munkaközösség

Schwartz Katalin

Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport

Kiss Ágnes

Idegen nyelvi szakmai munkacsoport

A Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport az osztályfőnöki munkaközösség része,
az idegen nyelvi szakmai munkacsoport a felső tagozatos humán munkaközösség része.
 
 

felelősök

elérhetőség

DÖK segítő pedagógus

Ködmen Attila

 

DSK vezető

Nemes Gyula

 

Tankönyvfelelős

Ködmen Attila

 

Pályaválasztási felelős

Kiss Ágnes

 

Mérési felelős

Szerdahelyi Magdolna

 

Honlap készítő

Turi Árpád

 

Újság (Krónika)

Hegede Zsuzsanna

 
 

Külsős felelősök

elérhetőség

Iskolaorvos

dr. Varga Etelka távolléte idején:
dr. Kovács Mária

iskolában: hétfő: 8-10 óráig

Iskola védőnője

László Ágnes

iskolában: kedd, péntek: 8-14 óráig
06 30 557 2716

Iskola rendőre

Szalay Márton

 

Fejlesztőpedagógus

Fehérvári Ildikó
(Pedagógiai Szakszolgálat)

 

Gyógypedagógus

Rózsahegyi Brigitta
(Pedagógiai Szakszolgálat)