Előkészítő foglalkozások:

      április 25. csütörtök 1630-1715-ig     néptánc (tornaterem)

      április 30. kedd 1630-1715-ig             játékos foglalkozás (főépület)

      május 9. csütörtök 1630-1715-ig        játékos foglalkozás (főépület)

 

Szülői értekezlet (osztályonként): május 9. 1800 (zöldépület)

 

Osztálynévsorok közzététele: május 9.

 

Diákigazolvány igénylés leadása folyamatosan a titkárságon (munkanapokon 8-16 óráig), de legkésőbb május 31-ig.

 

Ebédbefizetés:  2019. augusztus 5., 13. (részletek később az ebédbefizetési tudnivalóknál)

 

 

 

 

Brassó Utcai Általános Iskola

2019-2020. tanévre felvételt nyert 1. osztályos tanulói:

73115000692
73115004350
73199882910
73093549141
73172247419
73378236964
73095293278
73107183800
73174298613
73121648667
73084535844
73101623787
73121390136
73201830874
73172467323
73066577579
73123933347
73110087691
73115028871
73089840665
73093462110
73200014513
73182751252
73116725077
73134409923
73123412312
73022952603
73101629403
73098966942
73121656720
73200394904
73123387238
73163332913
73220170524
73203485207
73093495668
73148397397
73101751885
73066655951
73123422239
73178776531
73093876332
73089808390
73200104530
73110187033
73139652490
73110195189
73146839168
73089789876
73110201660
73093898465
73122475013
73110343370
73175365031
73093293288
73110018406
73280400644
73226929716

 

Aki nem találja gyermekét a listán, kérjük, jelezze a titkárságon

telefonon (06303579857) vagy személyesen!

 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • a gyermek
 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyi igazolványa,
 • lakcímkártyája,
 • TAJ-kártyája,
 • oktatási azonosító száma (óvoda állítja ki – szerepelhet az óvodai szakvéleményen is),
 • tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás vagy
  • tartózkodási kártya vagy
  • állandó tartózkodási kártya
 • Diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító igazolás (Tájékoztató megnyitása)
 • Kettős állampolgárság esetén kérjük az ezt igazoló okiratok bemutatását (pl.: útlevél; születési anyakönyvi kivonat)

Nyomtatványok:

Kötelező:

 • Nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról (megnyitás)
 • Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról (megnyitás)
 • Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (megnyitás)
 • Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről (megnyitás)
 • Adatlap (megnyitás)
 • Hozzájáruló nyilatkozat fényképek, felvételek készítéséről (megnyitás)

 

Szükség szerint:

 • Ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez
  • Tájékoztató (megnyitás)
  • Nyilatkozat (megnyitás)
  • kedvezményre jogosító igazolások:
   • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás igazolása (leadandó)
   • Tartósan beteg igazolás (leadandó)
  • Nyilatkozat diétás ellátáshoz (megnyitás)
  • Átutalásos étkezés befizetéshez (Amennyiben átutalással szeretne fizetni. Személyes befizetésre (készpénz, bankkártya) is van lehetőség iskolánkban a kijelölt napokon.)

                                                                                                                                                                                                                                           

Az államilag finanszírozott gyermek balesetbiztosítási csomag minden 3-18 éves gyermekre kiterjed. Ezen felül iskolánkban megköthetők a „Szimba tanuló-balesetbiztosítás” egyes csomagjai is, 1000-10.000 Ft-ig terjedő értékben, amit a beiratkozáskor lehet fizetni.