Tisztelt Szülők!

A magántanuló státusz helyébe 2019. szeptember 1-jével az „egyéni munkarend” lépett életbe.

Az engedélyezés az Oktatási Hivatal hatásköre.

A 2020-2021. tanévre vonatkozó kérelmek beadási határideje 2020. június 15.

A hivatalos tájékoztató és a használandó űrlap megtekinthető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Iskolavezetőség