A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet
 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • a gyermek
 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyi igazolványa,
 • lakcímkártyája,
 • TAJ-kártyája,
 • oktatási azonosító száma (óvoda állítja ki – szerepelhet az óvodai szakvéleményen is),
 • tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás vagy
  • tartózkodási kártya vagy
  • állandó tartózkodási kártya
 • Diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító igazolás (Tájékoztató megnyitása)
 • Kettős állampolgárság esetén kérjük az ezt igazoló okiratok bemutatását (pl.: útlevél; születési anyakönyvi kivonat)

Nyomtatványok:

Kötelező:

 • Nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról (megnyitás)
 • Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról (megnyitás)
 • Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról (megnyitás)
 • Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről (megnyitás)
 • Adatlap (megnyitás)
 • Hozzájáruló nyilatkozat fényképek, felvételek készítéséről (megnyitás)

 

Szükség szerint:

 • Ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez
  • Tájékoztató (megnyitás)
  • Nyilatkozat (megnyitás)
  • kedvezményre jogosító igazolások:
   • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás igazolása (leadandó)
   • Tartósan beteg igazolás (leadandó)
  • Nyilatkozat diétás ellátáshoz (megnyitás)
  • Átutalásos étkezés befizetéshez (Amennyiben átutalással szeretne fizetni. Személyes befizetésre (készpénz, bankkártya) is van lehetőség iskolánkban a kijelölt napokon.)

                                                                                                                                                                                                                                           

Az államilag finanszírozott gyermek balesetbiztosítási csomag minden 3-18 éves gyermekre kiterjed. Ezen felül iskolánkban megköthetők a „Szimba tanuló-balesetbiztosítás” egyes csomagjai is, 1000-10.000 Ft-ig terjedő értékben, amit a beiratkozáskor lehet fizetni.