Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány

Beszámoló a 2002/2003. tanév pályázatairól

A beszámoló a 2002. 11. 07.-a után történt kifizetésekről ad képet,
 melyek a 2001. évi személyi jövedelemadó 1%-ból az alapítvány számlájára befolyt összegből történtek.

PÁLYÁZATI CÉL

 ÖSSZEG

 ÁTVEVŐ

Matematika és fizika háziversenyre könyvjutalmak

31.479,-Ft

Fazekas Judit
Schwartz Katalin

Informatika (nyomtató)

38.000,-Ft

Lévai Rezső

1.-2.o. munkaközösség
(szemléltető eszközök)

100.000,-Ft

Szenohradszkiné Furkó Edit

Idegennyelvi munkaközösség
(háziverseny könyvjutalmak, szemléltető nyelvitáblák)

48.000,-Ft
32.000,-Ft

Hutainé Urbán Gabriella
Tarné Both Annamária

Reál munkaközösség
(episzkóp)

280.000,-Ft

Szedmákné Kiss Ágnes

Testnevelés
(teremfocilabda, tornaszőnyeg)

77.970,-Ft

Tasnádi András

Fejlesztőpedagógiai eszközök

120.000,-Ft

Varga Lajosné

Napközis munkaközösség
(labdák vásárlása)

75.600,-Ft

Nemes Gyula

Napközis munkaközösség
(manuális foglakozásokhoz anyagok vásárlása)

160.000,-Ft
(osztályonként 20.000,-Ft került kiosztásra)

Nemes Gyula

Zrínyi könyvek (matematika)

15.000,-Ft

Bognár Károlyné

Háziversenyek díjazása
(alsós, kémia és természetismeret, informatika)

 58.515,-Ft
40.000,-Ft
10.000,-Ft
21.330,-Ft

 Fehér Istvánné
Szedmákné Kiss Ágnes
Szedmákné Kiss Ágnes
Zöldi Nándorné

3.-4. o. munkaközösség
(szemléltető eszközök)

100.000,-Ft

Fehér Istvánné

Kémia
(tanulók órai munkájához kísérleti csomag)

320.000,-Ft

Dr. Helmléné
Jánosi Magdolna

összesen:

1.207.894,-Ft

 

Egyéb kiadások:

(2002. november 7.- től)

  4975,-Ft Raabe tanári segédkönyv

44650,-Ft sakk verseny

  4129,-Ft Raabe tanári segédkönyv

  5750,-Ft mahír hirdetés

  4375,-Ft mahír hirdetés

    750,-Ft csomag portó

  2688,-Ft logopédiai könyvek

    230,-Fft posta költség

    170,-Ft  posta költség

  4465,-Ft Raabe tanári segédkönyv

  1366,-Ft alapítványi jogszabályok

15.801,-Ft Libro Trade kiadó tanári segédkönyvek

89.349,-Ft

 Összes kiadás:

1.207.894,-Ft + 89.349,-Ft =  1.297.243,-Ft

  

Összes bevétel – összes kiadás 2002. november 07.-től 2003. szeptember 22.-ig

1.297.243,-Ft

1.297.243,-Ft

              0,-Ft

Jelenlegi házipénztár: /2003. szeptember 22../

0,-Ft