Beszámoló az alapítvány 2004-2005. évi  anyagi helyzetéről

Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az szja 1%-át felajánlották és ezzel támogatták alapítványunkat. A befolyt 1.429.573,- Ft-ból foglalkozási anyagokat, audiovizuális és szemléltető eszközöket, jutalom könyveket vásároltunk, amit a Brassó Utcai Általános Iskola tanulói használnak. Bért nem fizettünk, felnőtt semmilyen támogatást nem kapott.

Köszönjük, hogy az idei évben (2005) 1.481.159,- Ft - ot ajánlottak fel az alapítványi célokra, melyet az alábbiak szerint osztottunk fel.

Kérjük, hogy az szja. 2005. évi bevallásakor ismételten támogassák céljainkat.

Alsós Munkaközösségek

Kissné Anna Ildikó

1-2. o. mk. szemléltető eszközök

200.000,-Ft

Szenohradszkiné Furkó Edit

3-4. o. mk.

foglalkozási anyagok

200.000,-Ft

Tfirstné   Mészáros Ágnes

Napközis munkaközösség

180.000,-Ft

                                                            Összesen: 580.000,-Ft

Háziversenyek díjazása

Szedmákné Kiss Ágnes

Természetismeret, biológia (4 évfolyamon)

36.000,-Ft

Schwartz Katalin

Matematika, fizika

54.000,-Ft

Hutainé U. Gabriella

Angol – német

72.000,-Ft

Tolnai Éva

3-4. o. mk.

( magyar nyelv és irodalom, természetismeret, matematika)

54.000,-Ft

Helmléné Dr. Jánosi Magdolna

Kémia ( 2 évfolyamon)

18.000,-Ft

Zöldi Nándorné

Informatika

30.000,-Ft

                                                           Összesen: 264.000,-Ft

Tantárgyi igények

Szedmákné Kiss Ágnes

Természetismeret transzparens sorozat az 5. évfolyamon

20.000,-Ft

Iványiné Csontos Zsuzsa

Testnevelés (labdák, stopperórák, mérőszalag)

Schwartz Katalin

Fizika kísérleti eszközök

20.000,-Ft

Simonné Házman Terézia

Néptánc (CD-s rádió)

20.000,-Ft

Nemes Gyula

Testnevelés

(szabadidős sporttevékenység)

40.000,-Ft

Zöldi Nándorné

Technika (alapanyagok)

40.000,-Ft

Zöldi Nándorné

Informatika

                                                          Összesen: 190.000,-Ft

Egyéb

Szedmákné Kiss Ágnes

Természetbúvár szakkör (A Természetbúvár folyóirat 10 példányának megrendelése)

20.000,-Ft

Tarné Both Annamária

Könyvtár (számítógép, operációs rendszer, nyomtató)

30.000,-Ft

Kiss Péter

Nyílt internet hozzáférési lehetőség az alsó aulában

(anyagköltség-kábel, elosztó)

30.000,-Ft

Hutainé Urbán Gabriella

Iskolai ünnepélyek, évfordulók dekorációi

60.000,-Ft

Kissné Szabó Zsuzsa

Új kiadású nyelvi és irodalmi segédletek

30.000,-Ft

Szedmákné Kiss Ágnes

Túra szakkör ( 10 db Pilis térkép)

15.000,-Ft

Szedmákné Kiss Ágnes

Pingpong szakkör (1 db pingpong asztal)

30.000,-Ft

Ködmen Attila

Tankönyvi példányok (könyvtár, napközi, tanulószoba)  beszerzése

150.000,-Ft

Dr. Hantiné Gyenes Mária

Az iskolában megrendezésre kerülő néptánci esték támogatása

20.000,-Ft

Fazekas Istvánné

Színjátszó szakkör

10.000,-Ft

                                                          Összesen: 395.000,-Ft

Összes igény (Ft)

Alsós munkaközösségek:         580.000,-Ft

Háziversenyek:                        264.000,-Ft

Tantárgyi igények:                   190.000,-Ft

Egyéb:                                    395.000,-Ft

                                            1.429.000,-Ft

  

 1.)     Havi kb.: 10.000,-Ft-ot a Raabe (történelem és matematika tanári kincsestár) kifizetésére tartalékolunk.