Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány 2005. szeptemberében,
az adózó állampolgárok által felajánlott 1%-ból 1.481.159,- Ft-ot  kapott,
melyet az alábbi célok megvalósítására használt fel.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az szja 1%-át felajánlották, ezzel segítve iskolánkat.

Kérjük támogassák továbbra is alapítványunkat.

A szervezet adószáma: 19670742-2-43
Bírósági bejegyzés száma:1748

Pályázó neve

Pályázati cél

Igényelt összeg

sor-szám

Alsós Munkaközösségek

Kissné Anna Ildikó

1-2. o. mk.

200.000,- Ft

 1.

Szenohradszkiné Furkó Edit

3-4. o. mk.

200.000,- Ft

 2.

Tfirstné   Mészáros Ágnes

Napközis munkaközösség

180.000,- Ft

 3.

Összesen: 580.000,- Ft

Háziversenyek

Szedmákné Kiss Ágnes

Természetismeret, biológia (4 évfolyamon)

36.000,- Ft

 4.

Schwartz Katalin

Matematika, fizika

54.000,- Ft

 5.

Hutainé U. Gabriella

Angol – német

72.000,- Ft

 6.

Tolnai Éva

3-4. o. mk.
( magyar nyelv és irodalom, természetismeret, matematika)

54.000,- Ft

 7.

Helmléné Dr. Jánosi Magdolna

Kémia ( 2 évfolyamon)

18.000,- Ft

 8.

Zöldi Nándorné

Informatika

30.000,- Ft

 9.

Kissné Szabó Zsuzsa

Humán munkaközösség

10.000,- Ft

10.

Összesen: 274.000,- Ft

Tantárgyi igények

Szedmákné Kiss Ágnes

Természetismeret transzparens sorozat az 5. évfolyamon

20.000,- Ft

11.

Iványiné Csontos Zsuzsa

Testnevelés (labdák, stopperórák, mérőszalag)

20.000,- Ft

12.

Schwartz Katalin

Fizika kísérleti eszközök

20.000,- Ft

13.

Simonné Házmann Terézia

Néptánc (CD-s rádió)

20.000,- Ft

14.

Nemes Gyula

Testnevelés
(szabadidős sporttevékenység)

40.000,- Ft

15.

Zöldi Nándorné

Technika (alapanyagok)

40.000,- Ft

16.

Zöldi Nándorné

Informatika

30.000,- Ft

17.

Összesen: 190.000,- Ft

Egyéb

Szedmákné Kiss Ágnes

Természetbúvár szakkör (A Természetbúvár folyóirat 10 példányának megrendelése)

20.000,- Ft

18.

Tarné Both Annamária

Könyvtár (nyomtató)

30.000,- Ft

19.

Kiss Péter

Nyílt internet hozzáférési lehetőség az alsó aulában
(anyagköltség-kábel, elosztó)

30.000,- Ft

20.

Hutainé Urbán Gabriella

Katalin báli dekoráció

60.000,- Ft

21.

Kissné Szabó Zsuzsa

Új kiadású nyelvi és irodalmi segédletek

30.000,- Ft

22.

Szedmákné Kiss Ágnes

Túra szakkör ( 10 db Pilis térkép)

15.000,- Ft

23.

Szedmákné Kiss Ágnes

Pingpong szakkör (1 db pingpong asztal)

30.000,- Ft

24.

Ködmen Attila

Tanári tankönyvi példányok beszerzése

150.000,- Ft

25.

Dr. Hantiné Gyenes Mária

Az iskolában megrendezésre kerülő néptánc est támogatása

20.000,- Ft

26.

Fazekas Istvánné

Színjátszó szakkör

10.000,- Ft

27.

Kiss Péter

Számítógép bővítés

25.000,- Ft

28.

Összesen: 420.000,- Ft

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2005-2006. tanév eredménykimutatása

1.

A Végleges bevételek

2.167

2.

I. pénzügyileg rendezett bevételek

2.163

3.

Ebből támogatások

2.163

4.

-alapítói

-

5.

-központi költségvetési

2.069

6.

-helyi önkormányzati

50

7.

-társadalombiztosítási

-

8.

-továbbtanulási céllal kapott

-

9.

-egyéb

44

10.

Tagdíj

 

11.

Egyéb bevételek

4

12.

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

-

13.

B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások

2.411

14.

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2.182

15.

Ebből tovább utalt támogatás

-

16.

IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

-

17.

V. Ráfordítást jelentő elszámolások

229

18.

VI: Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

19.

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény

-244

20.

D. Nem pénzben realizált eredmény

 

21.

Adózás előtti eredmény

-244

22.

H. Tárgyévi eredmény

-244

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2005-2006. tanév

1.

A.      BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

757

2.

I. Immateriális eszközök

3.

II. Tárgyi eszközök

757

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B.FORGÓESZKÖZÖK

1.863

6.

I. Készletek

-

7.

II. Követelések

-

8.

III. Értékpapírok

-

9.

IV Pénzeszközök

1.863

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

2.620

11.

C. Saját tőke

2189

12.

I. Jegyzett tőke

17

13.

II. tőke változás/eredmény

2416

14.

III. Lekötött tartalék

-

15.

IV. Tárgyévi eredmény  alaptevékenységből

-244

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozásból

-

17.

D. Tartalék

-

18.

E. Céltartalék

-

19.

F. Kötelezettségek

431

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

431

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN

2.620

 Adatok ezer forintban értendők.

 Budapest, 2006. május 20.

Kurdi Gyula
A kuratórium elnöke