Az Egy Nap Gyermekeinkért Alapítvány 2006. szeptemberében,
az adózó állampolgárok által felajánlott 1%-ból 1.795.201,- Ft-ot  kapott,
melyet az alábbi célok megvalósítására használt fel.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az szja 1%-át felajánlották, ezzel segítve iskolánkat.

Kérjük támogassák továbbra is alapítványunkat.

A szervezet adószáma: 19670742-2-43
Bírósági bejegyzés száma:1748

 

Pályázó neve

Tantárgy

Pályázott eszköz

Érték

Háziversenyek könyvjutalmai

1.

Kissné Szabó Zsuzsa

történelem (házi tört. verseny)

könyv

9.000,- Ft

2.

Szenohradszkiné Furkó Edit

magyar, matek, természetismeret

2-3-4. évfolyam

könyv

81.000,- Ft

3.

Szenohradszkiné Furkó Edit

év  végi jutalomkönyvek  az alsó és felső tagozat kitűnő tanulói számára

könyv

80.000,- Ft

70.000,- Ft

4.

Hutainé Urbán Gabriella

angol, német

könyv

72.000,- Ft

5.

Gajdátsy Ferencné, Zöldi Nándorné

informatika

könyv

36.000,- Ft

6.

Szedmákné Kiss Ágnes

természetismeret

könyv

36.000,- Ft

7.

Schwartz Katalin

matematika

könyv

36.000,- Ft

8.

Schwartz Katalin

fizika

könyv

9.000,- Ft

9.

Helmléné dr. Jánosi Magdolna

kémia

könyv

18.000,- Ft

Tantárgyi igények

10.

Szenohradszkiné Furkó Edit

Humán munkaközösség alsó tagozat

170.000,- Ft

11.

Kissné Anna Ildikó

reál munkaközösség alsó tagozat

160.000,- Ft

12.

Tfirstné Mészáros Ágnes

napközis munkaközösség

foglalkozási anyagok

150.000,- Ft

13.

Helmléné dr. Jánosi Magdolna

kémia

tanulókísérletekhez szükséges eszközök

140.000,- Ft

14.

Nemes Gyula

testnevelés

alsós testnevelés (labdák)

18.000,- Ft

15.

Nemes Gyula

testnevelés

fizikai erő fejlesztése

100.000,- Ft

16.

Nemes Gyula

testnevelés

koordinációs készség fejlesztése

250.000,- Ft

17.

Nemes Gyula

testnevelés

szertorna

80.000,- Ft

18.

Nagy Ernő

rajz

rajz eszközök

60.000,- Ft

19.

Tarné Both Annamária

könyvtár

Szirén program

65.000,- Ft

20.

Gajdátsy Ferencné, Zöldi Nándorné

informatika

eszközök

50.000,- Ft

21.

Gajdátsy Ferencné, Zöldi Nándorné

technika

anyagok

50.000,- Ft

22.

Varga Lajosné

fejlesztő pedagógia

beszéd- hallás vizsgáló készülék

60.000,- Ft

23.

Schwartz Katalin

fizika

sötétítő függöny

10.000,- Ft

24.

Suhajda Oszkárné

komoly zenei előadás

60.000,- Ft

                                                                                                                                   összesen: 1.870.000,- Ft

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
 eredménykimutatása

2006.

1.

A Végleges bevételek

444

2.

I. pénzügyileg rendezett bevételek

444

3.

Ebből támogatások

442

4.

-alapítói

-

5.

-központi költségvetési

392

6.

-helyi önkormányzati

7.

-társadalombiztosítási

-

8.

-továbbtanulási céllal kapott

-

9.

-egyéb

50

10.

Tagdíj

11.

Egyéb bevételek

2

12.

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

-

13.

B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások

1945

14.

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1699

15.

Ebből tovább utalt támogatás

-

16.

IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

246

17.

V. Ráfordítást jelentő elszámolások

18.

VI: Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

19.

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény

20.

D. Nem pénzben realizált eredmény

21.

Adózás előtti eredmény

-1501

22.

H. Tárgyévi eredmény

-1501

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2006.

1.

A.      BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

673

2.

I. Immateriális eszközök

3.

II. Tárgyi eszközök

673

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B.FORGÓESZKÖZÖK

1930

6.

I. Készletek

-

7.

II. Követelések

-

8.

III. Értékpapírok

-

9.

IV Pénzeszközök

1930

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

2603

11.

C. Saját tőke

2191

12.

I. Jegyzett tőke

17

13.

II. tőke változás/eredmény

2174

14.

III. Lekötött tartalék

-

15.

IV. Tárgyévi eredmény  alaptevékenységből

-1501

16.

V. Tárgyévi eredmény vállalkozásból

-

17.

D. Tartalék

-

18.

E. Céltartalék

-

19.

F. Kötelezettségek

1913

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1913

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN

2603

Adatok ezer forintban értendők.

Budapest, 2007. május 20.

Kurdi Gyula
A kuratórium elnöke