A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata alapján iskolánkban 2020. március 16. napjától a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, iskolánk zárva lesz. 

2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a területileg illetékes tankerületi központ, munkanapokon megszervezi a  tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

 

További információkért kérjük figyeljék honlapunkat!

 

Iskolavezetőség